Tens uns estalvis i al banc no obtens cap rendiment?? És el moment d’invertir en un habitatge.

GiScom-15

Tens uns estalvis i al banc no obtens cap rendiment?? És el moment d’invertir en un habitatge.

TENS UNS ESTALVIS I AL BANC NO OBTENS CAP RENDIMENT?? ÉS EL MOMENT D’INVERTIR EN UN HABITATGE.

Actualment les inversions representen quasi una quarta part de les transaccions immobiliàries realitzades a l’estat. Les persones que inverteixen  en la compra d’un habitatge ho fan amb l’objectiu d’obtenir un rendiment econòmic de la seva inversió. Quan el banc no valora l’estalvi del client i el percentatge que ofereix és molt baix o quasi bé nul, la persona es planteja invertir en un altre sector. El retorn de la inversió immobiliària pot venir per dues vies:

-Comprar per llogar: on es busca la rendibilitat mensual que proporciona un lloguer.

-Comprar per vendre: comprar amb l’objectiu de vendre passat un temps. En aquest cas la compra té un component més d’especulació i depèn enormement del fet de comprar a baix preu per tal d’obtenir un benefici adequat un cop descomptades les despeses  de la compravenda, la possible rehabilitació i els impostos sobre el guany patrimonial.

 

Les avantatges en aquest tipus d’inversió recauen en el fet que la demanda d’habitatges es un fet permanent. L’habitatge és una necessitat i tots requerim d’un lloc per viure. Si disposem d’un habitatge en una població amb una bona demanda i en fixem un preu adequat, serà fàcil poder-lo llogar o vendre’l amb certa rapidesa.

En segons quines àrees geogràfiques el perfil d’inversors pot esser molt divers: des de fons d’inversió internacionals fins a persones que volen invertir-hi els estalvis. Evidentment la presència de grans fons d’inversió dificultarà l’entrada al mercat de petits inversors, ja que els primers tindran un alt poder de negociació on el petit inversor no podrà competir.

La compra per inversió centrada en el lloguer d’habitatge habitual garanteix un ingrés fixe. En el moment que l’habitatge es lloga es comença a generar un ingrés mensual garantit per contracte, que alhora es pot incrementar anualment segons l’IPC i renegociar en cada nou contracte.

Dins una situació d’estabilitat econòmica, l’habitatge tendeix a la revalorització. I, fins i tot en moments de crisi o durant la bombolla immobiliària de 1997-2007, l’habitatge fou un factor a tenir en compte per inversors amb un interès a llarg termini. Si bé és cert que un habitatge comprat el 2007 i venut el 2013, va perdre possiblement un 40% del seu preu; un habitatge comprat el 2001 i venut el 2013, possiblement va augmentar el seu valor un 50%.

D’altra banda, la demanda de lloguer és un factor en constant augment. Segons la tendència del mercat, l’augment serà constant degut a un canvi de la societat amb clara tendència a acostar-se a la mitjana europea, on el lloguer representa el 30% del mercat.

 

Com tota inversió, la inversió immobiliària no està exempta de certs perills. L’elevada rendibilitat respecta l’actual valor del diner, fa que sigui un atractiu per a certs inversors novells que han de saber estudiar i analitzar amb deteniment la decisió de compra.

Des de Giscom-Real Estate assessorem al comprador per tal de trobar l’habitatge que encaixi amb el nivell d’inversió del client, així com en la realització d’una compra ajustada per poder obtenir un millor benefici. La compra s’ha de realitzar en períodes en els quals hi ha una davallada dels preus de venda, o en un moment en què l’habitatge que ens interessa es troba en un moment interessant. No obstant això, sempre s’ha de valorar el fet que l’habitatge es troba dins uns sector amb certes oscil·lacions i per tant no s’ha d’entendre com un actiu estable, ja que segons en quina zona geogràfica ens trobem, el caràcter cíclic del mercat immobiliari ens afectarà amb major o menor mesura.

 

En el cas del lloguer s’ha de valorar també el tipus de llogater que volem tenir, la durada dels contractes segons la legislació actual, i assegurar-nos el cobrament del lloguer per tal d’evitar la morositat. S’han de tenir en compte alhora certes despeses que hem de controlar per evitar que la rendibilitat sigui inferior al nivell esperat, com és el cas de les obres i el manteniment, les assegurances de la llar i l’assegurança per garantir el cobrament de la renda.

 

La inversió immobiliària és un factor a tenir molt present si disposem d’uns estalvis, però sempre s’ha de realitzar amb un bon estudi previ i, encara millor si disposem de l’assessorament d’un professional.

Giscom-Real Estate Palafrugell

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *