La nova llei hipotecària: en què consisteix i com ens afecta?

Fotolia_23055612_XS gran

La nova llei hipotecària: en què consisteix i com ens afecta?

LA NOVA LLEI HIPOTECÀRIA: EN QUÈ CONSISTEIX I COM ENS AFECTA?

La nova llei hipotecària o Llei reguladora dels contractes de crèdit immobiliari, vigent des del passat 16 de juny de 2019, es va elaborar per ordre de la Unió Europea, a fi de donar més garanties als clients. La Comunitat Europea obligava des de l’any 2016 a tots els països a compartir unes directrius comunes.

Les 6 claus bàsiques d’aquesta nova llei són:

1.- La nova normativa obliga als bancs a assumir les despeses de notaria i gestoria, la inscripció al registre de la propietat, l’impost d’actes jurídics documentats i les primeres còpies del notari. El client només assumeix les despeses de taxació i de les segones còpies de la notaria. Tota la resta, que pot arribar a suposar un estalvi mitjà d’entre 500 i 1.000 euros per al client, serà a càrrec de l’entitat bancària. A l’apartat d’estalvi econòmic també hem de tenir en compte que els clients ja no tenen l’obligació de contractar altres productes que les entitats bancàries solien associar a la signatura d’un contracte d’aquest tipus.

2.- Les entitats financeres han de donar tota la informació necessària perquè els futurs hipotecats puguin entendre les condicions del crèdit. Els bancs han d’oferir tot la informació i la documentació al comprador deu dies naturals abans de la firma de la hipoteca. Les condicions personalitzades queden recollides en la Fitxa Europea de la Informació Normalitzada (FEIN), un document que té caràcter d’oferta vinculant durant un mínim de 10 dies. Paral·lelament, ha de facilitar la Fitxa d’Advertències Estandaritzades (FiAE), en la qual s’explica quines són les clàusules o elements més rellevants, una còpia del contracte i, si la hipoteca és variable, un document amb les quotes que s’haurien de pagar en diversos escenaris.

El protagonisme del notari en aquesta nova normativa fa que aquest hagi de certificar que els bancs porten a terme totes les obligacions, i que els clients entenen les condicions que han signat. El notari, de forma gratuïta, ha d’explicar als usuaris les condicions de la hipoteca i fer un test de comprensió al client. El notari no pot autoritzar l’escriptura si no es passa l’examen i se certifica que el futur prestatari ha rebut la documentació abans mencionada. A més, els bancs han de bolcar en una plataforma tecnològica dels notaris les condicions del crèdit.

3.- Es prohibeix fixar un límit d’interès remuneratori mínim, és a dir, desapareixen les clàusules de terra hipotecari. En el cas de tenir un prèstec a un interès variable, la banca no es pot fixar un límit si l’indicador de referència baixa. D’aquesta manera el client es pot beneficiar de les caigudes de l’euríbor. Tampoc estarà permès considerar un euríbor al 0% quan aquest cotitzi en negatiu, tot i que s’estableix per defecte un tipus mínim del 0% per a tots els préstecs hipotecaris.

4.- Es poden realitzar amortitzacions anticipades que són més econòmiques pels clients. En una hipoteca a interès variable, la comissió que pot percebre el banc serà del 0,25% durant els 3 primers anys de vida del préstec o del 0,15% durant els primers 5 anys de vida del contracte.

5.- La nova llei també endureix les condicions per desnonar a clients per impagament. Ara aquest procés només es podrà iniciar si ha ha 12 quotes impagades o el 3% del capital en la primera meitat de la vida del préstec. El termini passa a 15 quotes si ja s’ha pagat més de la meitat de la hipoteca.

6.- Els clients han de complir més requisits de solvència abans d’aconseguir la hipoteca. Els bancs han d’analitzar la feina, els ingressos presents i previsible, els actius en propietat, els estalvis i les despeses fixes.

Aquestes noves directrius garanteixen un major coneixement per part dels clients abans de signar un crèdit hipotecari, i alhora asseguren una relació econòmica més justa amb l’entitat bancària. Amb la nova llei hipotecària es fa un pas més a l’adaptació cap a la normativa europea.

 

Giscom – Real Estate Palafrugell

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *