ARQUITECTURA

Des de Giscom us volem oferir el servei de gestió i control d’obres aprofitant la nostra experiència en el sector. En el moment que entra un client amb una idea fins que aquesta es realitza, a Giscom disposem de l’equip humà i els recursos necessaris per gestionar i desenvolupar tot aquest procés amb èxit i amb la garantia de la feina ben feta.

A continuació es detalla la relació de serveis que estan a la vostra disposició:

– Assessorament Tècnic .

– Projectes d’interiorisme, rehabilitació i reforma.

– Direcció d’execució material d’obra.

– Realització d’estats d’amidaments i confecció de pressupostos.

– Tramitació de cèdules d’habitabilitat de 2a ocupació.

– Tramitació de certificats d’eficiència energètica.

– Projectes d’activitats innòcues.

– Estudis patològics.